Jdi na obsah Jdi na menu

Osobnosti Zakynthosu

Zakynthos je kulturně velmi živý ostrov, což se projevuje hned v několika různých druzích umění. Moderní řecká kultura není ve světě tolik známá, ale určitě stojí za povšimnutí. Jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se oborů umění na Zakynthosu je bezesporu malířství. To na ostrově zastupují především malíři zabývající se ikonografií. Tito malíři pocházeli, popřípadě pocházejí z oblastí mimo ostrov Zakynthos a jejich technika spočívá v malování temperami na dřevěný podklad.

Z významných jmen bychom měli zmínit alespoň autora ikon Michaila Damaskinose či Stefanose Tzangarolase. Jinak se malířství projevovalo i v historii a v období Benátské republiky na ostrově žili například malíř Panayiotis Doxoras, který maloval obrazy v kostele Kyria ton Angelonm anebo malíř Nikolaos Doxaras - autor ikony v kostele Panagia tis Feneromenis. V 19. století se projevoval zejména jeden z nejslavnějších místních malířů Dionysios Tsokos. Proslul hlavně psychologickými prvky ve svých dílech. Většinu malířských děl těchto mistrů najdete v Zakynthoském muzeu, městské knihovně anebo v klášterech kostelech. V sochařství se na tomto ostrově projevovalo zejména řezbářství a stříbrotepectví. Dodnes můžeme některá díla spatřit v místních kostelech. Jako příklad by mohl sloužit ikonostas, tedy oltář v kostele Aghia Marina ve stejnojmenné obci či Aghios Dionysios v hlavním městě Zakynthosu. Podívat se lze i do interiéru kostela Aghia Mavra nacházejícího se v Mocheradu. Literární umění je na Zakynthosu velmi živé již od 15. století. Nejznámějšími díly jsou například překlady Homérova epos Illias a Oddysea. Na ostrově také tvořil původem italská básník Ugo Foskolo. Z dalších osobností jmenujme například Dionysia Solomose, řeckého národního básníka a autora řecké národní hymny.

Poměrně zajímavou postavou se stal také novinář a spisovatel Gregorios Xenopoulos. Pracoval jako šéfredaktor časopisu Výchova dětí. Stal se také členem Akademie v Athénách a velmi významným způsobem se podílel na založení společnosti řeckých spisovatelů, do které patřila taková jména jako Kostis Palamas či Nikos Kazantzakis, známý autor Řeka Zorby. Z hudebních skladatelů se zde narodil Georgios Kostis anebo Pavlos Carrer. Tento muž byl v 19. století jedním z nejoblíbenějších autorů oper na území Řecka. Jeho opery se však hrály po celé Evropě.